Plakat informacyjny o prawach pacjenta

Plakat informacyjny o prawach pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta stworzył plakat informacyjny, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom. Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m. in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Prawa pacjenta

Dzień Dawcy Szpiku

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy wynosi 1:20000, a nawet 1: kilku milionów. To właśnie sprawia, że poszukiwania są tak trudne. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym większa szansa na znalezienie genetycznego bliźniaka.

Aby zwiększyć szansę na znalezienie dawcy w całej Polsce organizowane są Dni Dawcy Szpiku podczas których każdy z nas może zarejestrować się do bazy potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Jeden z takich dni odbył się 6 września 2014r. w Słoninie (gmina Czempiń). Jednym z „przyjaciół” tej akcji były Gabinety Lekarskie Medyk. W tym dniu do rodziny Dawców dołączyło 60 osób.

www.dkms.pl

Rejestracja pacjentów osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00

Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel: 731 706 906 lub tel: 65 888 00 44