Akademia NFZ

Akademia NFZ

Z przyjemnością informujemy, że w celu jeszcze lepszej obsługi oraz zadowolenia naszych pacjentów wszystkie osoby z personelu pomocniczego Gabinetów Lekarskich Medyk ukończyły szkolenie, pozytywnie zaliczyły egzamin końcowy oraz uzyskały certyfikat ukończenia szkolenia w ramach projektu „Akademia NFZ” pt. „Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom – Prawa Pacjenta”.

Program szkolenia obejmował poniższe zagadnienia:

  • formy rejestracji pacjenta u świadczeniodawcy,
  • zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej,
  • prowadzenie listy osób oczekujących na świadczenia zdrowotne,
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
  • weryfikacja dowodów ubezpieczenia zdrowotnego i dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,
  • szczególne uprawnienia osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
  • zasady udzielania informacji o prawach przysługujących pacjentom.-

Certyfikaty ukończenia szkolenia:

 

Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy. Jest to idealna okazja, by podziękować wszystkim Krwiodawcom za ich bezinteresowną pomoc, a także dołączyć do grupy Dawców Krwi.

Tego dnia zostaną przygotowane dodatkowe punkty, w których będzie można oddać krew, a także różne wydarzenia specjalne organizowane specjalnie z tej okazji. Dawcy krwi otrzymają też upominki.

13 czerwca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu na ul. Marcelińskiej 44 zostaną zorganizowane drzwi otwarte. Mogą brać w nich udział wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć jak wygląda praca RCKiK. Będzie to wyjątkowa możliwość zwiedzenia różnych działów Centrum i poznania ciekawostek, które go dotyczą. Tego samego dnia odbędzie się także Bieg Po Zdrowie. Pobór krwi odbędzie się w godzinach od 8.30 do 14.00 przy Zespole Szkół nr 1- ul. Leśnowolska 35.

Dodatkowe informacje, a także miejscowości, w których w szczególny sposób obchodzone będzie to święto, można znaleźć na stronie głównej Ministerstwa Zdrowia.

Rejestracja pacjentów osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00

Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel: 731 706 906 lub tel: 65 888 00 44