Inicjatywa „Obywatel”

Inicjatywa „Obywatel”

31 lipca 2015 r. uruchomiono inicjatywę „Obywatel”.

Na stronie http://www.obywatel.gov.pl/ zostały udostępnione informacje opisujące usługi publiczne świadczone przez administrację dla obywateli. Dzięki temu w jednym miejscu można znaleźć podpowiedzi jak załatwić najpopularniejsze sprawy urzędowe. Uporządkowano je na podstawie spraw życiowych, a nie resortów i właściwości, co powinno być dużym ułatwieniem. Opisy procedur są proste i zrozumiałe dla każdego.

Łącznie zostało udostępnionych 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli. Wśród tych kart znajdują się również karty przybliżające obywatelom funkcjonowanie19 wybranych rządowych portali tematycznych.

Na stronie znajduje się również karta dotycząca ochrony zdrowia i ubezpieczenia społecznego, a w usługach online jest między innymi możliwość uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. (EKUZ).

 Pod numerem telefonu 222 500 115 rozpoczęła działalność Informacja dla Obywatela. Pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udzielają tam informacji, gdzie załatwiać sprawy urzędowe. Można tam również zgłaszać uwagi i opinie odnoszące się do opisu konkretnych procedur, a także propozycje, co można w nich ulepszyć. Informacje w sprawie usług świadczonych przez Ministerstwo Zdrowia dla Obywatela można uzyskać pod numerem telefonu: 222 500 146.

 Więcej wiadomości na temat inicjatywy można uzyskać w serwisie obywatel.gov.pl.

Rejestracja pacjentów osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00

Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel: 731 706 906 lub tel: 65 888 00 44